κατα-μηλόω

[1363] κατα-μηλόω, die Sonde hineinstecken. um damit zu untersuchen, Hesych. τῇ μήλῃ χρήσασϑαι; übh. Etwas wie eine Sonde hineinstecken, z. B. die Finger in den Mund, um zu speien, ἔπειτ' ἀναγκάζω πάλιν ἐξεμεῖν κημὸν καταμηλῶν Ar. Equ. 1150, d. i. durch den Stimmtopf der Richter, durch richterlichen Spruch nöthigen, das Gestohlene herauszugeben. – Nach Poll. 7, 169 auch vom Färben der Wolle.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1363.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika