κατα-μηνι-ώδης

[1363] κατα-μηνι-ώδης, ες, zur monatlichen Reinigung gehörig, περίττωμα Arist. gener. anim. 2, 8.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1363.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika