κατα-νάσσω

[1365] κατα-νάσσω (s. νάσσω), hineinstopfen, feststampfen, κατανάξαντες τὴν γῆν Her. 7, 36.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1365.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika