κατα-ναυ-μαχέω

[1365] κατα-ναυ-μαχέω, in einer Seeschlacht, zur See besiegen, τινά, Andoc. 3, 5; Isocr. 4, 154; τριήρεις Din. 1, 75; καταναυμαχηϑέντες ὑπό τινος Isocr. 12, 105; Luc. conscr. hist. 38.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1365.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika