κατα-νίπτω

[1365] κατα-νίπτω, als praes. erst Sp., = κατανίζω, [1365] die anderen tempp. schon Hippocr.; κατανενιμμένο, Pherecrat. bei Ath. VI, 269 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1365-1366.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika