κατα-νίσσομαι

[1366] κατα-νίσσομαι, = κατανέομαι; ἐξ ὀρέων κατανίσσεται Ap. Rh. 2, 976; Hermesian. bei Ath. XIII, 598 d.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1366.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika