κατα-παν-νυχίζομαι

[1368] κατα-παν-νυχίζομαι, die ganze Nacht, bes. in nächtlicher Feier zubringen, Alciphr. 1, 39.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1368.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: