κατα-πεφρονηκότως

[1369] κατα-πεφρονηκότως, adv. zum perf. act. von καταφρονέω, verächtlich; Dem. 17, 29; D. Sic. 14, 17 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1369.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika