κατα-πηδάω

[1369] κατα-πηδάω (s. πηδάω), herabspringen; ἀπὸ τοῦ ἵππου Xen. Cyr. 7, 1, 38; Plut. Caes. 49; ἐκ τοῦ ἵππου Charit. 5, 3.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1369.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika