κατα-πήγνῡμι

[1369] κατα-πήγνῡμι (s. πήγνυμι), – 1) fest einstecken, einheften; ἔγχος μὲν κατέπηξεν ἐπὶ χϑονί Il. 6, 213, er steckte die Lanze in der Erde fest, vgl. 7, 441. 9, 350; ἰὸς ἐν γαίῃ κατέπηκτο 11, 378, er blieb in der Erde stecken; τὸν ὀβελίσκον κατάπηξον πρὸ σαυτοῦ Ar. Av. 360; ἐν δὲ σκόλοπας κατέπηξαν Her. 9, 97; στήλη καταπεπηγυῖα, feststehende Säule, 7, 30; καταπαγεὶς σκόλοψ S. Emp. pyrrh. 1, 238. – 2) gerinnen, gefrieren lassen, u. im pass. wie im perf. II. act. gefrieren, gerinnen, Arist. H. A. 8, 19 Pol. 3, 55, 5.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1369.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika