κατα-πνίγω

[1371] κατα-πνίγω (s. πνίγω), ersticken, erwürgen, Sp.; auch von Feuer u. Kohlen, Arist. de mort. 5; γόγγρον κατέπνιξ' ἐν ἅλμῃ τοῦτον εὐανϑεστέρᾳ Sotad. bei Ath. VII, 293 d; – auch übertr., καὶ διαφϑείρει τὴν αὔξησιν τῆς ἀμπέλου Plut. reipubl. ger. praec. 12.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1371.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika