κατα-σκώπτω

[1379] κατα-σκώπτω, fut. κατασκώψομαι, verspotten, τινά, Her. 2, 173. 3, 151.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika