κατα-σμικρίζω

[1379] κατα-σμικρίζω, = κατασμικρύνω, Arist. Eth. 8, 15.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1379.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika