κατα-στηλο-γραφέω

[1382] κατα-στηλο-γραφέω, auf eine Säule schreiben, Eumath.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika