κατα-στηλόω

[1382] κατα-στηλόω, mit Säulen versehen, bezeichnen, ὁδὸς κατεστηλωμένη Pol. 34, 12, 3. – Sp. auch = mit Säulen stützen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika