κατα-στρατο-πεδεύω

[1382] κατα-στρατο-πεδεύω, ein Lager aufschlagen u. beziehen lassen, einquartieren, τοὺς στρατιώτας Xen. Cyr. 7, 2, 8; τὸ ναυτικόν Hell. 6, 2, 7; εἰς πόλιν Pol. 1, 30, 15; ἐν τῇ πόλει 1, 73, 3. – Med. sich lagern, sich einquartieren, Xen. An. 3, 4, 18 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika