κατα-στρεβλόω

[1382] κατα-στρεβλόω, sehr foltern, martern, τινά, Plut. Artax. 19 u. öfter.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1382.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika