κατα-στρηνιάω

[1383] κατα-στρηνιάω, sich hochmüthig gegen Jem. betragen, τινός, N. T.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1383.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika