κατα-στροφή

[1383] κατα-στροφή, , 1) das Umwenden, Zerstören, καταστροφαὶ νέων ϑεσμίων Aesch. Eum. 468. – 2) Unterwerfung, Unterjochung, τῶν πολίων Her. 1, 6; ποιεῖσϑαί τινος, = καταστρέφεσϑαι, 6, 27. – 31 die Wendung, der Ausgang, das Ende; ἄνευ δὲ λύπης οὐδαμοῦ καταστροφή Aesch. Suppl. 437; δότε βίου πέρασιν καὶ καταστροφήν τινα Soph. O. C. 103; der Tod, Thuc. 2, 42, wie τοῦ βίου Pol. 5, 54, 4 u. öfter ohne dies. Zusatz; allgemein, καταστροφὴ καὶ συντέλεια τῶν γεγονότων 3, 1, 9; καὶ ἔξοδον λαμβάνειν 3, 47, 8; τὴν καταστροφὴν τῆς βάβλου ποιεῖσϑαι εἰς τοῦτο, wie καταστρέφειν, 1, 13, 5; αἱ καταστροφαὶ τῶν δραμάτων, der Wendepunkt der Handlung in der Tragödie, von dem die Auflösung des geschürzten Knotens beginnt, 3, 48, 4; Luc. Alex. 60 u. a. Sp.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1383.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika