κατα-στωμύλλομαι

[1383] κατα-στωμύλλομαι, med., geschwätzig sein, viel plaudern; ὦ κατεστωμυλμένε ἄνϑρωπε, du Schwätzer, Ar. Ran. 1160, Phryn. in B. A. 45 erkl. ὁ πολλῇ τῇ στωμυλίᾳ χρώμενος; vgl. Numen. bei Euseb. pr. ev. 730 a.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1383.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika