κατα-συ-βωτέω

[1383] κατα-συ-βωτέω, wie ein Schwein mästen, τὴν ψυχὴν ταῖς τοῦ σώματος ἡδοναῖς Plut. non viv. posse sec. Epic. 14.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1383.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika