κατα-τελέω

[1385] κατα-τελέω (s. τελέω), zu Ende bringen, vollenden, v. l. in LXX.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1385.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika