κατα-τελευτάω

[1385] κατα-τελευτάω, endigen, auslaufen, εἴς τι, Arist. part. anim. 3, 9.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1385.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika