κατα-τοιχο-γραφέω

[1386] κατα-τοιχο-γραφέω die Wände gegen Einen vollschreiben, Schmähschriften an die Wände schreiben, Strab. XIV, 674, schlechtere L. κατατειχογραφέω.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1386.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika