κατα-τοκίζω

[1386] κατα-τοκίζω, durch Zinsen von geliehenem Gelde herunterbringen, zum Bettler machen, Sp. – Pass., κατατοκιζόμενοι γίνονται πένητες Arist. pol. 2, 12, verarmen.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1386.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika