κατα-τραυματίζω

[1386] κατα-τραυματίζω, ion. -τρωματίζω, verstärktes simplex, mit Wunden bedecken; Her. 7, 212; Thuc. 7, 80; Sp., wie Pol. 15, 13, 1. – Auch von Schiffen, ganz leck machen, Thuc. 7, 41.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1386.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika