κατα-τρεπτικῶς

[1386] κατα-τρεπτικῶς, umwendend, Stob. ecl. phys. 2 p. 150.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1386.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika