κατα-τρύχω

[1386] κατα-τρύχω (s. τρύχω), zerreiben, aufreiben; τὰ φρονέων δώροισι κατατρύχω καὶ ἐδωδῇ λαούς, das Volk durch Geschenke u. Speisungen, die es geben muß, erschöpfen, aussaugen, Il. 17, 225, vgl. Od. 15, 309. 16, 84; μελέτῃ κατατρυχόμενοι Eur. Med. 1100; Theocr. 1, 78; ἔπος με κατέτρυχε Antiphil. 43 (VII, 630); übh. verzehren, entkräften, in späterer Prosa, denn Xen. Cyr. 5, 4, 6, ἦσαν δὲ μάλα πιεζόμενοι διὰ τὸ κατατετρῦσϑαι ὑπὸ τῆς πορείας, ist κατατετρύχϑαι v. l. der schlechteren mss., [1386] n. wahrscheinlich κατατετάσϑαι zu lesen; ἑαυτόν, sich abquälen, Luc. Hermot. 77.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1386-1387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika