κατα-τρύω

[1387] κατα-τρύω, = Vorigem, w. m. s.; κατατρύσαιο δὲ γυῖα Nic. Al. 592.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1387.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika