κατα-χαλκόω

[1390] κατα-χαλκόω, vererzen, mit Erz od. Kupfer bedecken; καταχάλκου τὰ κέρεα Her. 6, 50; τὸν τόπον κατεχάλκωσαν ϑυρίσι, sie versahen, verschlossen den Ort mit ehernen Thüren, Heraclid. bei Ath. XII, 521 f, v. l. κατεχάλκευσαν. Vgl. D. Sic. 12, 70.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1390.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika