κατα-χαρίζομαι

[1390] κατα-χαρίζομαι, Etwas aus Gunst oder Gefälligkeit gegen Einen thun, einen Gefallen erzeigen; τινί, Lys. 6, 3; τὰ ὑμέτερα 27, 14; μὴ καταχαριζόμενον, ἀλλὰ διαμαχόμενον Plat. Gorg. 513 d; οὐδενὶ καταχαρισάμενοι τῶν κοινῶν δικαίων Din. 1, 105; καταχαρίσασϑαι καὶ προέσϑαι τι Dem. 26, 20; καταχαρίζεσϑαι τὰ δίκαια, das Recht nach Gunst sprechen, Plat. Apol. 35 c; Sp.; τἀληϑὲς τοῖς πολίταις Ael. V. H. 14, 9, die Wahrheit aus Gefälligkeit gegen die Bürger verhehlen; – schenken, διένειμε καὶ κατεχαρίσατο τοῖς φίλοις ἅπασαν τὴν λείαν D. Hal. 1, 63; τινά τινι, condonare aliquem alicui, Plut. Popl. 7.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1390.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika