κατα-χειρο-τονέω

[1391] κατα-χειρο-τονέω, durch Handaufheben gegen Einen stimmen, vom ganzen Volk gesagt, nicht von den Rückern, ihn verurtheilen; τινός Dem. 21, 2; οὗ ϑάνατον κατεχειροτόνησεν ὁ δῆμος 19, 31; Plat. Ax. 368 e u. A.; pass., πανδήμῳ φωνῇ καταχειροτονηϑέντες D. Sic. 13, 67; καταχειροτονηϑὲν αὐτοῦ ἀσεβεῖν, wenn er wegen Gottlosigkeit verurtheilt worden, Dem. 21, 199.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1391.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika