κατα-χειρο-τονία

[1391] κατα-χειρο-τονία, , Verdammung durch Abstimmung, Handaufheben, vom ganzen Volk, vgl. Harpocr.; καταχειροτονίαν ποιεῖσϑαι, verurtheilen, Dem. 21, 6.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1391.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika