κατα-ψάλλω

[1392] κατα-ψάλλω, vorspielen, durch Saitenspiel ergötzen, Plut. an seni 4 im pass.; νῆσος κατηυλεῖτο καὶ κατεψάλλετο, vom Saitenspiel ertönen, Plut. Anton. 56.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1392.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika