κατα-ψάω

[1392] κατα-ψάω (s. ψάω), mit der Hand herabstreicheln, schmeicheln, liebkosen; καταψῶν αὐτὸν (τὸν κάνϑαρον) ὥςπερ πωλίον Ar. Pax 74; καταψῶσα αὐτοῦ τὴν κεφαλήν Her. 6, 61; Plat. Phaed. 89 b; Sp., wie Pol., der καταψήσαντες καὶ πραΰναντες vrbdt, 2, 13, 6; die Scholl. erkl. so das homerische καταρέξαι. – Auch vom Maaße, glatt streichen, Poll. 4, 23.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1392.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika