κατα-ψευδο-μαρτυρέω

[1393] κατα-ψευδο-μαρτυρέω, ein falsches Zeugniß gegen Einen ablegen, Xen. Apol. 24. – Med. falsche Zeugen für sich aufstellen, καταψευδομαρτυρησάμενος Dem. 29, 6. – Pass. durch ein falsches Zeugniß angegriffen, hintergangen werden, Is. 5, 9, wie Dem. 33, 37, καταψευδομαρτυρηϑείς, vgl. 21, 136.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1393.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika