κατα-ψεύδομαι

[1392] κατα-ψεύδομαι, erlügen, erdichten; καταψεύδου καλῶς, ὡς ἔστι ϑεός Eur. Bacch. 334; τινός, gegen Einen Unwahrheiten vorbringen, Ar. Pax 532; τῶν ἄλλων καταψεύδει τοιοῦτο πρᾶγμα Plat. Euthyd. 283 f; Antiph. 2 δ 7; Andoc. 1, 8; Lys. 16, 8; Sp., wie Plut. Alex. 24, πρός τινα Them. 25; ἐπίϑετον ἑαυτοῦ καταψεύσασϑαι μωρίαν, den Schein der Dummheit annehmen, D. Hal. 4, 68; so auch im perf., κατεψευσμένοι πάντα εἰσὶν ἡμῶν Dem. 55, 8; aber auch pass., κατέψευσται ὁ λόγος Ath. XV, 697 a; κατεψεῦσϑαι ταῦτα τὰ διηγήματα δοκεῖ, sie scheinen erdichtet zu sein, Plut. [1392] Them. 2; vgl. Ael. V. H. 12, 36 u. Ath. XV.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1392-1393.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika