κατα-ψιθυρίζω

[1393] κατα-ψιθυρίζω, Einem Etwas vorflüstern, τὸν κα-ταψιϑυρίζοντα τοῦ ἀδελφοῠ πρὸς αὐτόν, den Bruder bei ihm verleumden, Plut. de frat. am. 11.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1393.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika