κατα-ψῑλόω

[1393] κατα-ψῑλόω, ganz nackt od. kahl machen, Hesych.; καταψιλωϑέντος τοῦ τόπου D. Sic. 20, 96.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1393.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika