κατα-ψοφέω

[1393] κατα-ψοφέω, mit Geräusch erfüllen, durchtönen, τὰς ἐκκλησίας Clem. Al.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1393.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien:
Ähnliche Einträge in anderen Lexika