κατ-ευρύνω

[1398] κατ-ευρύνω, breit machen, erweitern, E. M. 482, 10. – Bei Xen. de re equ. 4, 4 ist aus Poll. κρατύνω dafür hergestellt.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1398.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: