κατ-ευχή

[1399] κατ-ευχή, , Gebet, Wunsch; κλύοντες, μάκαρες χϑόνιοι, τῆςδε κατευχῆς Aesch. Ch. 470; neben σπονδαί Plut. Dion. 24.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1399.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: