κατ-ηρεμέω

[1401] κατ-ηρεμέω, beruhigen, βουλόμενος αὐτοὺς κατηρεμῆσαι Xen. An. 7, 1, 22, wohl in κατηρεμίσαι zu ändern.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1401.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: