κατ-ηρεμίζω

[1401] κατ-ηρεμίζω, dasselbe; κατηρεμίσϑησαν Xen. An. 7, 1, 24; Plut. de Is. et Osir. 81 τὰ ὀσφραντὰ πολλάκις ἀμβλύνει καὶ κατηρεμίζει τὴν αἴσϑησιν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1401.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: