κατ-ιάπτω

[1401] κατ-ιάπτω, verstärktes simpl., in tmesi, κατὰ χρόα καλὸν ἰάπτειν Od. 2, 376. 4, 749, Hosch. 4, 1 κατὰ ϑυμὸν ἰάπτεις.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1401.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: