κατ-ιάς

[1401] κατ-ιάς, άδος, ἡ (καϑιέναι), ein chirurgisches Instrument zum Schneiden, Medic.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1401.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: