κατ-ικμαίνω

[1402] κατ-ικμαίνω, benetzen, befeuchten, erweichen, νοσοῦντας ῥοαῖς Lycophr. 1053; pass., Nonn. D. 11, 508.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1402.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: