κατ-ῑλιγγιάω

[1402] κατ-ῑλιγγιάω, vom Schwindel ergriffen werden, Ios.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1402.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: