κατ-ιλλαίνω

[1402] κατ-ιλλαίνω, höhnisch von der Seite ansehen, anblinzeln, VLL,; Hesych. erkl. κατιλλάνϑη, κατεμυκτήρισεν.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1402.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: