κατ-οικέσια

[1402] κατ-οικέσια, τά, sc. ἱερά, jährliches Fest zum Andenken der Ansiedelung an einem Orte, E. M. 221, 3 u. E. G., im erstern auch die Form κατοικήσια, um die Ableitung zu erkl.

Quelle:
Wilhelm Pape: Handwörterbuch der griechischen Sprache. Braunschweig 31914, Band 1, S. 1402.
Lizenz:
Faksimiles:
Kategorien: